Websitemiz bakım ve yenileme çalışmalarından dolayı geçici olarak dondurulmuştur. Soru ve görüşleriniz için merhaba@shopthedesign.com adresine mail gönderebilirsiniz.
Yukarı
yukarı git

Gizlilik Sözleşmesi


Shopthedesign.com kurumsal, kişisel ve ödeme bilgilerinizin güvenliğinin korunması 

 

adına çeşitli gizlilik ilkelerin göz önünde bulundurmaktadır. İşbu gizlilik bildirimi, 

 

Shopthedesign.com ile yaptığınız işlemlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin güvenlik 

 

ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır. Shopthedesign.com 

 

adresini kullanarak bu gizlilik sözleşmesine dair uygulamalara ve yükümlülüklere sadık 

 

kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

 

 Shopthedesign.com, işbu Gizlilik Politikası maddelerini dilediği zaman web sitesi 

 

Gizlilik Sözleşmesi kısmında yayınlamak koşulu ile tek taraflı olarak değiştirebilir. 

 

Bu şekilde değişen ya da yenilenen hükümler sitede yapılan yayınlanma 

 

tarihinden itibaren geçerlidir. Üye ve kullanıcıların güncel şartları kontrol etmek 

 

için bu sayfayı belli aralıklarla ziyaret etmeleri gerekmektedir. 

 

 Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soyadı, adres, telefon, elektronik posta adresi, 

 

diğer sosyal medya kullanıcı adları ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her 

 

türlü bilgi olarak anlaşılır. SHOPTHEDESIGN, işbu gizlilik bildiriminde aksi 

 

belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini SHOPTHEDESIGN’ın işbirliği 

 

içinde olmadı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. 

 

SHOPTHEDESIGN aşağıda sayılan hallerde işbu hükümlerin dışına çıkarak 

 

kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

 

o Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve 

 

o SHOPTHEDESIGN’ın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin 

 

o Yetkisi idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına 

 

o Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin 

 

yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının 

 

gerektiği haller,

 

yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya koyulmalarıyla ilgili haller,

 

uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda 

 

kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

 

gerekli olduğu hallerdir. 

 

 Shopthedesign.com, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten 

 

kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek 

 

sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini 

 

tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri yukarıda belirtildiği gibi 

 

kullanıcıları tanımlamak, kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek ve bu 

 

doğrultuda hizmet geliştirici faaliyetlerde bulunmak amacı ile kullanılabilir. 

 

www.shopthedesign internet sitesinin 5651 sayılı kanunda belirtilen trafik verisi 

 

(log) saklama yükümlülüğü ayrıca saklıdır. 

 

 Web sitesi aracılığıyla edinilen kişisel bilgiler, kullanıcı veya üyelere daha etkin ve 

 

kaliteli bir hizmet sunumu, çeşitli pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak, 

 

irtibat kurmak, bilgi güncellemek ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.  

 

 Üye ve kullanıcıların kredi Kartı ve havale bilgileri satın aldığınızı ürün ve 

 

hizmetlerin ödeme işlemini gerçekleştirmek ve bu işlemlerin sonucunda 

 

gerçekleşmesine uygun şekilde yapmak için kullanılır. . www.shopthedesign 

 

internet sitesinde herhangi bir satın alma gerçekleştirildiği durumlarda kredi 

 

kartı, son kullanma tarihi, CVV2 gibi verilen mali bilgilerin bankalar, kredi kartı 

 

şirketleri vb. 3. şahıslarla paylaşılacağı kabul edilmektedir. Bu bilgiler hiçbir 

 

şekilde kaydedilmeden silinmektedir. Bu bilgiler direkt olarak bankaların 

 

sunucularından geçtiği için bankalar haricinde ne SHOPTHEDESIGN ne de üçüncü 

 

kişiler tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez, saklanamaz, kopyalanamaz ve 

 

depolanamaz. 

 

 Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Shopthedesign.com’dan bağımsız olarak ilgili 

 

banka ve benzeri kart kuruluşları tarafından online olarak müşteri ile 

 

gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Shopthedesign.com 

 

tarafından görüntülenmez. Shopthedesign.com kullanmış olduğu Iyzico ödeme 

 

sistemi aracılığı ile kullandığı SSL, Thawte ve McAfee güvenlik sistemleri sayesinde 

 

müşterilerine mali bilgilerinin ve bunun öteside kişisel bilgilerinin korunmasını 

 

hedefler.

 

 Shopthedesign.com, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif 

 

kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde 

 

işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı 

 

ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Shopthedesign.com, iletişim 

 

faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama 

 

yapacağını, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak 

 

araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. 

 

 SHOPTHEDESIGN, kullanıcılarının diğer kullanıcıların erişimine açık platformlarda 

 

kişisel bilgilerini paylaşmaları durumunda, bahsi geçen bilgilerin gizliliğinden 

 

sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar bu platformlarda açıkladıkları her türlü kişisel 

 

bilgiden kendileri sorumludurlar ve bu bilgilerin açıklanması sebebiyle doğan 

 

zararlardan SHOPTHEDESIGN sorumlu değildir. 

 

 SHOPTHEDESIGN, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, 

 

bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin 

 

sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının 

 

kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye 

 

açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen 

 

tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. 

 

 İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Kullanım Şartları ile birlikte bir bütündür, birlikte 

 

yorumlanmalıdır.


FESTİVALE KATIL !


Bizi bulduysan biz de seni bulmak istiyoruz.BİZİ TAKİP EDİN !

POWERED BY
Codelab Yazılım