Websitemiz bakım ve yenileme çalışmalarından dolayı geçici olarak dondurulmuştur. Soru ve görüşleriniz için merhaba@shopthedesign.com adresine mail gönderebilirsiniz.
Yukarı
yukarı git

Kullanım Şartları


www.shopthedesign.com internet sitesine girmeniz ve kullanmanız söz konusu aşağıdaki 

 

şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. ShoptheDesign.com’u kullanmadan önce 

 

aşağıda detaylı olarak belirtilen Kullanım Sözleşmesi’ni okumanız gerekmektedir. 

 

1. Taraflar

 

a) www.shopthedesign.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Firuzağa Mahallesi 

 

Çukurcuma Caddesi Hacıosman Çıkmazı 3/2 İstanbul adresinde mukim Nikor Elektronik 

 

ve Dış Ticaret Ltd Şti. (Bundan böyle SHOPTHEDESIGN olarak anılacaktır).

 

b) www.shopthedesign.com internet sitesine üye olan veya siteyi ziyaret eden internet 

 

kullanıcısı (“Kullanıcı”)

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Nikor’un sahip olduğu internet sitesi 

 

wwwshopthedesign.com‘dan kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. ShoptheDesign.com Kullanım Şartları

 

3.1 Shopthedesign.com herkese açık olmakla birlikte, aksi belirtilmedikçe üyelik 

 

ücretsizdir.

 

3.2 Kullanıcı, Shopthedesign.com’u ziyaret etmek veya ürün almakla, bu sitenin 

 

kullanılmasına ilişkin koşulları, gizlilik politikasını ve site ile ilgili tüm cari kanunları, 

 

yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş sayılır.

 

3.3 Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin 

 

programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca 

 

sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Nikor sorumlu 

 

değildir. Nikor, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; 

 

işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk 

 

kabul etmez.

 

3.4 Nikor, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma 

 

koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, 

 

siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede 

 

yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de 

 

kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

3.5 Kullanıcı, www.shopthedesigncom  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve 

 

diğer şahsi bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu,Nikor’un bu bilgilerin gerçeğe 

 

aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan 

 

ve taahhüt eder.

 

3.6 Kullanıcı, ShoptheDesign.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir 

 

açığından faydalanarak, ShoptheDesign’a zarar vermesi, haksız bir menfaat 

 

sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya 

 

veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan 

 

yararlanması gibi ShoptheDesign.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya 

 

internet sitesinin kötüye kullanılmasının ShoptheDesign.com tarafından tespit 

 

edilmesi durumunda, ShoptheDesign'ın kanunundan doğan tüm haklarının yanında 

 

söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini 

 

tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

3.7 Shopthedesign.com, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan 

 

kullanıcıların üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmakla birlikte, bu tür ilişkilerinden 

 

meydana gelebilecek zarardan kullanıcının kendisi sorumludur.

 

3.8 Kullanıcı, istediği takdirde, sitedeki bilgilerinizi güncelleyebilir, e-posta iletişim 

 

onaylarını iptal edebilir. 

 

3.9 SHOPTHEDESIGN’ın üye veya kullanıcıdan bilgi talep ettiği durumlarda, zorunlu 

 

olarak verilmesi istenen bilgilerin açık bir şekilde tanımlamasını yaparak, bu bilgileri 

 

değiştirme ve iptal etme hakkını üye veya kullanıcıya tanıyacak ve ne şekilde 

 

kullanılacağı hakkında bilgi verecektir. 

 

3.10 Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak 

 

ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi bir davranıştan doğacak 

 

hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.11 www.shopthedesign.com sitesinde diğer sitelerin linkleri bulunabilir. 

 

SHOPTHEDESIGN, site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. 

 

SHOPTHEDESIGN, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli 

 

hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, kullanıcıları bu formlar ve 

 

reklamlar aracılığıyla reklam veren veya 3. Partilerin sitesine yönlendirebilir. 

 

SHOPTHEDESIGN bağlantı sağladığı 3. Parti sitelerde kullanıcıya ait şifre ve hesapların 

 

güvenliğinden sorumlu değildir. SHOPTHEDESIGN, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer 

 

web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik 

 

politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

 

3.12 Site tarafından üyelere verilen her türlü kupon kodu ve hediye satılamaz, takas 

 

edilemez, paylaşılamaz ve devredilemez niteliktedir. Aksi takdirde geçerliliğini 

 

yitirecektir.

 

3.13 Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım 

 

haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka 

 

kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı 

 

şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, 

 

kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine 

 

de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı 

 

doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üye 'ye aittir. 

 

3.14 www.shopthedesign.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı Shopthedesign.com 

 

mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili 

 

kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap 

 

edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri 

 

sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında kendileri 

 

tarafından korunmaktadır.

 

3.14 SHOPTHEDESIGNın sunduğu içeriğin bazı bölümleri, 3.kişiler tarafından 

 

sağlanmaktadır. Sitede belirtilen düşünce, tavsiye, hizmet, öneri ve diğer içeriğin 

 

sağlayıcısı üçüncü kişiler olduğu durumlarda SHOPTHEDESIGN bu bilgilerin 

 

bütünlüğünden, kullanışlılığından ve doğruluğundan sorumlu değildir.

 

3.15 Taraflar, Shopthedesign.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek 

 

münhasır delil olarak, kanunlara uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu 

 

kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.16 Shopthedesign.com iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı 

 

elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme 

 

SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini 

 

onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve 

 

bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye 

 

veya kullanıcı istediği zaman söz konusu bilgilendirmeleri almaktan vazgeçme 

 

hakkına sahiptir. 

 

3.16 Ortak bir bilgisayar kullanılması ve üye girişi yapılması sonucu, kullanıcı işlemi 

 

tamamlandıktan sonra söz konusu bilgisayardan çıkış işlemi yapmalıdır. Çıkış işleminin 

 

yapılmaması nedeniyle, kullanıcı veya üyenin üyelik işlemlerinde ya da satın aldığı ürün 

 

üzerinde 3. Kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden SHOPTHEDESIGN sorumlu 

 

olmayacaktır. 

 

3.17 Üçüncü bir tarafın kullanıcı veya üyenin kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme 

 

celbi veya diğer bir yasal evrakla başvurması halinde, SHOPTHEDESIGN kullanıcının kayıtlı 

 

bulunan adresini kullanarak durumu derhal bildirmek için makul bütün çabaları 

 

gösterilecektir. Bu durumda, kayıtlarda bulunan irtibat bilgilerinin güncel olmamasından 

 

veya başka şekillerde bildirimde bulunulamayacak durumda olunmasından 

 

SHOPTHEDESIGN sorumlu olmayacaktır.

 

SHOPTHEDESIGN aşağıda sayılan hallerde işbu hükümlerin dışına çıkarak kullanıcılara ait 

 

bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

 

- Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve 

 

yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının 

 

gerektiği haller,

 

- SHOPTHEDESIGNın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine 

 

getirilmesi ve bunların uygulamaya koyulmalarıyla ilgili haller,

 

- Yetkisi idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun 

 

olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili 

 

bilgi talep edilmesi halleri,

 

- Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin 

 

gerekli olduğu hallerdir. 

 

İflas, yediemin tayini veya mülkiyetin diğer şekillerde devri halinde irtibat bilgileri halefe 

 

devredilecektir.

 

3.18 SHOPTHEDESIGN kullanıcıları daha fazla bilgi alma ve üyelikten vazgeçme 

 

seçeneğine sahiptirler. Kayıt yaptırmış olan kullanıcılar üyelik tercihlerini ya da üyelik 

 

bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ya da güncelleyebilirler. Kullanıcılar aynı 

 

zamanda istedikleri zaman kullanıcı hesaplarını kapatabilirler. 

 

4. İhtilafların Halli

 

Kullanıcı siteyi kullanmakla site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu 

 

uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre 

 

çözümleneceğini kabul eder.

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran 

 

yetkilidir.

 

5. Yürürlük

 

Üyenin üyelik kaydı yapması, kullanıcının kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri 

 

okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu 

 

Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


FESTİVALE KATIL !


Bizi bulduysan biz de seni bulmak istiyoruz.BİZİ TAKİP EDİN !

POWERED BY
Codelab Yazılım